close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 10 lutego 2017

  Wymiana doświadczeń oraz dyskusja na temat aktywności Polski w politykach UE, w szczególności w obszarze B+R+I, stanowiły główne cele spotkania Ambasadora Jarosława Starzyka z prof. Maciejem Chorowskim, Dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli również Robert Czarnecki, Dyrektor Biura Dyrektora Centrum oraz Cezary Błaszczyk, Kierownik Sekcji Koordynacji.

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało w 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej. W unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 NCBiR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: