close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 13 września 2016

  Biuro Promocji Nauki "PolSCA" Polskiej Akademii Nauk we współpracy z SP RP zorganizowało warsztat, w którym wzięli udział przedstawiciele jednostek badawczych i naukowych z państw V4, sieci IGLO, a także polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej.

  Większe możliwości, zasoby, usługi – czyli infrastruktura badawcza – to lepsze wyniki badań naukowych, z których mogą korzystać członkowie i obywatele UE. W tym obszarze sprawdza się zasada korzyści skali: współpracujące ze sobą jednostki naukowe i badawcze mają większe szanse na dostęp do infrastruktury światowej klasy i większych zasobów. Tej współpracy służy ESFRI – Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych, funkcjonujące od 2002 r.

   

  Jak w wielu innych obszarach, także w kwestii badań wiele wspólnego mają państwa Grupy Wyszehradzkiej-V4 (Czechy, Słowacja, Węgry, Polska). Biuro Promocji Nauki "PolSCA" Polskiej Akademii Nauk we współpracy z SP RP zorganizowało warsztat, którego celem jest dyskusja na temat długofalowego zrównoważenia infrastruktur badawczych. Na zaproszenie Rady, Komisja opracowuje obecnie, przy współpracy z ESFRI i innymi interesariuszami, plan działań w tym zakresie. Plan najprawdopodobniej będzie konsultowany z państwami członkowskimi w przyszłym roku. W kontekście tych dyskusji, istotne będzie zidentyfikowanie głównych obszarów zainteresowań/wyzwań Polski i polskich infrastruktur badawczych oraz pozostałych państw V4.

   

  W warsztacie wzięli udział przedstawiciele jednostek badawczych i naukowych z państw V4, sieci IGLO, a także polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej. Dyskutowano o zrównoważonym rozwoju infrastruktur badawczych i możliwości ich dalszego finansowania, wymieniono dobre praktyki, omówiono też współpracę (i jej możliwy rozwój) z przemysłem. Podstawą rozmów był raport Komisji Europejskiej, która przeprowadziła konsultacje społeczne na temat zrównoważenia infrastruktur badawczych.

   

  Więcej: http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm

   

  20160913_PolSCA(2)
  20160913_PolSCA(3)
  20160913_PolSCA(4)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: