close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZEDSTAWICIELE RP PRZY UE

 •  

  Stały Przedstawiciel RP przy UE - Kierownik placówki

   

  Jarosław Starzyk, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

   

   

  - reprezentuje RP w Komitecie Stałych Przedstawicieli COREPER (część II - Ambasadorowie), który obejmuje zagadnienia Rady Europejskiej, Rady ds. Ogólnych, Rady ds. Stosunków Zewnętrznych, Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN), Budżetu, Sprawiedliwości i Spraw wewnętrznych (JHA), Rady ds. Rozwoju. Nadzoruje i odpowiada za pracę Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. (życiorys)  

   

  Antoni Adamowicz, Radca, Antici, tel. +32 2 7804 239

  antoni.adamowicz@msz.gov.pl

   

  Agata Lipska, II Sekretarz, Zastępca Antici, tel. +32 2 7804 378

  agata.lipska@msz.gov.pl

   

  Bogna Regulska, Sekretariat, tel. +32 2 7804 220

  bogna.regulska@msz.gov.pl

   

  * * *

   

  Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE

   

  Przedstawiciel RP w COREPER I

   

   Sebastian BARKOWSKI - Pierwszy Radca

  - reprezentuje RP w Komitecie Stałych Przedstawicieli COREPER (część I) i w szczególności odpowiada za zakres będący przedmiotem prac sześciu formacji Rady UE tj. Rady ds. Zatrudnienia; Polityki Społecznej, Zdrowia i Praw Konsumenckich; Rady ds. Konkurencyjności; Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii; Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa; Rady ds. Środowiska; Rady ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury. (CV p. Sebastiana Barkowskiego)

   

  Iga Pocztarek-Tofil, I Sekretarz, Mertens; tel. +32 2 7804 371

  iga.pocztarek-tofil@msz.gov.pl

   

  Ilona Kowalczyk, Referent, Sekretariat, tel. +32 2 7804 266

  ilona.kowalczyk@msz.gov.pl

   

  * * *

   

  Przedstawiciel przy Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa/Z-ca Kierownika Placówki

   

  Maciej KARASIŃSKI - I Radca, Przedstawiciel przy Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa

  - reprezentuje RP w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa (PSC) i w szczególności odpowiada za sprawy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

   

  Ewa Suwara, Radca, Z-ca Przedstawiciela w PSC, Nicolaidis, tel. +32 2 7804 310

  ewa.suwara@msz.gov.pl

   

  Ewelina Kondaszewska, Sekretariat, tel. +32 2 7804 224

  ewelina.kondaszewska@msz.gov.pl

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: